سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، تجهیزات و صنایع لاستیک و پلاستیک (ایران - تبریز ) 1390

نمایشگاه تبریز 1390
نمایشگاه تبریز 1390
نمایشگاه تبریز 1390
نمایشگاه تبریز 1390
نمایشگاه تبریز 1390
نمایشگاه تبریز 1390