اولین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات پلیمری ، صنایع شیمیایی ، تجهیزات و ماشین آلات وابسته ( بهمن 1390)

نمایشگاه لوله و اتصالات پلیمری
نمایشگاه لوله و اتصالات پلیمری