خلاصه ای از فعالیت شرکت نکوساز در نمایشگاه ایران پلاست 1391 - 1391/9/15

نمایشگاه ایران پلاست 2012 با استقبال کم سابقه در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت های ایرانی و خارجی بصورت فعال حضور داشتند و نکته جالب توجه اینکه با وجود تحریم های سنگین علیه ایران، این نمایشگاه رونق زیادی داشت و بازدید کننده های متعددی از این نمایشگاه بازدید نمودند و متخصصان و صاحبان صنعت داخلی و خارجی در این نمایشگاه تبادل نظر نمودند.

شرکت نکو ساز گیتی در نمایشگاه ایران پلاست 2012 با داشتن 3 غرفه بصورت فعال شرکت نمود.


یکی دیگر از فعالیت های شرکت نکو ساز گیتی توزیع مواد اولیه پلیمری و افزودنی هاست که برای این امر غرفه ای مجزا در نمایشگاه مسئولیت این امر را بر عهده داشت. این فعالیت شرکت نکو ساز گیتی در حال توسعه می باشد و هدف ارائه مواد اولیه کم یاب و مورد نیاز صاحبان صنایع پلاستیک و پلیمر می باشد.

نکوساز