نمایشگاه ChinaPlas - 1392/2/11

ChinaPlas.jpg

شرکت Shanghai Jwell Extrusion Machinery CO.,LTD با چهار غرفه در بیست و پنجمین نمایشگاه ChinaPlas که  از تاریخ 30 خرداد  تا 2 اردیبهشت (20-23 may) می باشد شرکت خواهد نمود و شمارا به بازدید از جدیدترین خطوط Extrusion شرکت Jwell در نمایشگاه Chinaplas دعوت می نماید.
آدرس غرفه های شرکت به قرار زیر می باشد.

سالن : 1.1  غرفه :1.1D21
سالن: 1.2 غرفه : 1.2K41
سالن :11.1 غرفه : 11.1L11
سالن : 6.1  غرفه : 6.1B01

شرکت نکوساز گیتی