نمایشگاه ایران پلاست از 1383 تا 1397 - 1393/9/16

شرکت نکو پلیمر آرسام (نکوسازگیتی سابق) مفتخر است اعلام نماید در کلیه دوره های ایران پلاست بطور فعال حضور داشته است. بسیاری از شرکتهای معتبر خارجی بعنوان شرکتهای همکار ما در این نمایشگاه ها حضور داشته اند.

 

منبع: نمایشگاه ایران پلاست